Ege Üniversitesi Sağlık Personeli İsyan Etti!

Ege Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçileri, ağır çalışma koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet, özlük haklarının aşındırılması ve yoksulluk sınırının da altında kalan ücretler nedeniyle bir basın açıklaması düzenledi

Düzensiz Ödemeler

İzmir Tabip Odası, SES İzmir 2 Nolu Şubesi, HEP-SEN, Genel Sağlık İş, Birlik Sağlık Sen ve Hekim Birliği Sendikası tarafından yapılan ortak açıklamada, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personellerinin sorunları dile getirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, “”Yıllardır her toplu görüşme ve zam döneminde ısrarla vurguladığımız, yoksulluk sınırı üzerinde tek kalemde emekliliğe yansıyan temel ücret talebimizi duyurmaya ve bu hakkı kazanmak için büyük mücadeleler veriyoruz. Nitekim tam da bu talebin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha su yüzüne çıktığını görmekteyiz. Maaş, temel ek ödeme, teşvik ek ödemesi, icap nöbeti ve nöbet ücreti adı altında parça bölük ödemelerinizin hepsi toplansa bile yoksulluk sınırının altında kalmaktadır. Tek kalem maaş talebimizin karşılamadığı gibi bir de emeğimizin karşılığı dahi olmayan bu hak edişlerimizin farklı farklı zamanlarda verilerek bir düzensiz ödemeler toplamına dönüşmüştür”

Ege Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçileri, ağır çalışma koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet, özlük haklarının aşındırılması ve yoksulluk sınırının da altında kalan ücretler nedeniyle bir basın açıklaması düzenledi

Nöbet Ücretimizi Ne Zaman

Çıkardığınız genelge” Nöbet ücretleri ve ek ödemeler takip eden bir sonraki ay içerisinde ödenir “dediği halde iki ay geçmesine rağmen ödemelerimiz yapılmamıştır. Emeğimizin karşılığını zaten vermediği gibi hakkımız gasp etmektedir ve biz bu hak gaspını alışkanlığa dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Düzensiz ödemeler yüzünden var olan borçlarımıza faiz eklenirken bir yandan da hakkımız olanı alamama kaygısı bizi tüketiyor. Biz sağlık emekçileri zaten yoksulluk sınırının çok altında yaşamaya çalışırken birde bu ödemelerin gecikmesi yüzünden zaten çok zor geçinmeye çalıştığımız böyle bir dönemde ayrıca sağlıkta sisteminde var
olan sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullarda bizler bir yandan hiper enflasyon ile mücadele ederken bir yandan da Tuttuğumuz nöbetin, icabın parasını bu
ay ne zaman alacağız diye düşünmekten yorulduk. Ege Üniversitesi Hastanesi yönetimi geçen ay Eylül ayının ödemelerini yasal süresi olan 31 Ekim tarihine kadar ödemesi gerekirken yasal sürenin üzerinden 15 gün geçtikten sonra yatırmıştı. Gelinen noktada Ekim ve Kasım ayının nöbet, fazla mesai ve icap nöbetlerinin ücretlerinin hala ödenmemiştir. Hatta Kasım ayının teşvik ve taban ek ödemeleri de ödenmemiştir. Ayrıca yönetimden ödemelerin ne zaman yatacağına dair net bilgi verilmemektedir.

Emeğimizin Karşılığını Alamadığımız Bir Çalışma Sistemini Kabul Etmiyoruz

Öncelikle belirtmek isteriz ki Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22-(1) A maddesinde “işletmelerin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde, bu ödemelerin yapılmasında sırayla; personelin özlük haklarına ilişkin ödemeler “diye belirtilmiş ve ilk sırada olması gerektiği belirtilmiş. Yönetmeliğin dahi ilk olarak çalışanların haklarının ödemesini söylerken hastane yönetimi bunu göz önünde bulundurmamaktadır. Sadaka değil, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin alın terini ve emeğinin gasp etmeye çalışanlara cevabımız nettir.
Bizler geçinemiyoruz. Bu hastanede hizmeti üreten bizleriz. Bize yasal olarak verilmesi gereken ücretleri zamanında ödemek hastane yönetiminin yegâne GÖREVİDİR. Her ay ödemeleri ileriye ötelemeyi gelenek haline getiren hastane yönetimini görevini ve gereğini yapmaya davet ediyoruz. Derhal nöbet ve fazla mesai ücretlerimizin yatmasını istiyoruz. Emeğimizin karşılığını almadığımız bir çalışma sistemini kabul etmiyoruz.
Hakkımız olan ödemelerin ivedilikle ödenmesi için mücadele edeceğimizi buradan sizlere bir kez daha dile getiriyoruz. Emeğimizin karşılığını zamanında ve gecikmeden alana kadar eylemlerimizi devam ettireceğimizi duyuruyoruz. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir