Sağlık Çalışanlarının Eş Durumu Tayini

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, eşi emniyet hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan sağlık çalışanlarına eş durumu tayinlerinde gerekli kolaylığın sağlanması gerektiğini dile getirirken konuya ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Yayınlanan basın açıklaması şu şekildeydi:

“Bilindiği üzere ‘’Aile Birliği Mazeretine’’ bağlı yer değişikliği; sağlık çalışanına hem Anayasanın 41. Maddesi hem kanuni düzenlemeler hem de Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde tanınmış bir haktır. Ancak Sağlık çalışanlarının bu mazeret sebebiyle yapılacak olan yer değişiklikleri, sağlık çalışanının eşinin görev yaptığı bakanlığa göre değişkenlik gösterebilmekte; bu değişkenlikler sebebiyle bir kısım sağlık çalışanına tanınan kolaylıklar; geri kalan sağlık çalışanlarına tanınmamaktadır. Bu durum ise, yönetmeliğin 20. Maddesinin 2. Fıkrasının ‘’a’’ bendi gereğince Sağlık Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar arasında konuyla ilgili olarak imzalanan ‘’protokoller’’ arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır.

Nitekim, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme talepleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imza edilen protokollerin farklılığından kaynaklanan bu uyuşmazlıklar sebebiyle, esasında her ikisi de ‘’Zorunlu Yer Değişikliğine tabi personel’’ olan ‘’Emniyet Hizmetleri Sınıfı’’ personel ile ‘’Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev yapan’’ personelin eşi olan Sağlık çalışanları arasında, ‘’eşitlik ilkesine’’ ve ‘’Ailenin korunması’’ ilkesine aykırı durumlar ortaya çıkmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup personelin eşi olan sağlık çalışanlarının ‘’aile birliği mazeretine’’ dayanan yer değişikliklerinde, TSK personeli kişinin zorunlu yer değişikliği sebebiyle görev yerinin belirlendiği tarihten itibaren bu personelin eşi olan Sağlık çalışanlarının da ‘’Aile Birliği Mazeretine’’ bağlı yer değişikliği işlemlerine başlanılmakta ve bu yer değişiklikleri eşler arasında eş zamanlı olarak yapılmakta.

Ancak eşi ‘’Emniyet Teşkilatında’’ ‘’Emniyet Hizmetleri Sınıfında’’ görev yapan Sağlık çalışanının ‘’Aile birliği mazeretine bağlı’’ yer değişikliklerinde, Emniyet teşkilatında görev yapan eşinin; göreve başlayarak, bu yönde bir belge ibraz etmesi talep edilmekte ve bu görev yeri değişiklikleri eş zamanlı olarak yapılamamaktadır.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur

Hem Sağlık Çalışanları, Hem De Onların Emniyette Çalışan Eşleri Mağdur Olmaktadır

Bu durum sebebiyle hem sağlık çalışanı hem de sağlık çalışanının Emniyet Teşkilatında görev yapan ve zorunlu yer değişikliğine tabi olan eşi, mağdur olmaktadır. Emniyet teşkilatında görev yapan personel, sağlık çalışanı eşinden önce görev yerine gitmekte, eşi henüz kendisiyle gelemediği için; eşini ve çocuklarını tayin edildiği yerde bırakmakta, bu kişi gittiği görev yerinde uzunca bir süre düzen kuramamakta, ev ve aile birlik ve düzeni bozulmaktadır. Benzeri bir mağduriyet sağlık çalışanı açısından da oluşmakta, sağlık çalışanın da aile birliği bozulmakta, var ise bu kişilerin çocukları ya annesinden ya da babasından ayrı kalmakta, sahip oldukları ev düzenini zorunlu yer değişikliğine tabi personelin görev yerinde kurmakta zorluklar yaşamaktadırlar.

Hem yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi, hem de uygulamanın Anayasanın 17. Maddesinde tanımlanan ‘’Eşitlik İlkesine’’ uygun hale getirilmesi amacıyla; gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılarak, eşi zorunlu yer değişikliğine tabi sağlık çalışanlarının aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliklerinin, zorunlu yer değişikliği ile görev yeri değişen eş ile aynı anda yapılabilmesi için gerekli hukuki zemin ve idari uygulamaların oluşturulması, bu yol ile eşi TSK personeli olan sağlık çalışanına sağlanan hakların; eşi Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve zorunlu yer değişikliğine tabi olan sağlık çalışanlarına da tanınması talebiyle, Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur.” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajans)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir