Genel Sağlık-İş: “Hemşirelerin Sorunları Görmezden Geliniyor!”

Hemşireler Günü olarak her 12 Mayıs’ta kutlanan bugün, sağlık camiasının mihenk taşlarından hemşireler hak arayışlarını dile getiriyor. Genel Sağlık-İş Sendikası,12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle basın açıklamasında bulundu. Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur, hemşire mesleğine gönül verenlerin sorunlarını hatırlatan bir açıklamada bulundu. Açıklamada yetersiz istihdam, düşük ücret, yurt dışına göç ve hemşirelerin talepleri yer aldı. 

Hemşire İstihdamı OECD Ortalamasının Çok Altında!

Genel-İş Başkanı Uğur, hemşire insan gücünün planlanamaması nedeniyle sağlık kurum ve kuruluşlarında yetersiz sayıda hemşire istihdam edildiğini, ağır iş yükü ve uzun çalışma sürelerine maruz kalan hemşirelerin, görevleri dışı işlerde ve istekleri dışında uzun saatler çalıştırıldığına dikkat çekti. Uğur,”Ülkemizde büyük risk altında hizmet veren hemşireler, dünyadaki meslektaşlarından çok daha zor koşullarda, çok daha fazla çalışırken daha az kazanmaktadır.2020 yılında 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı Türkiye’de 343 iken, OECD ortalaması 942 AB ülkeleri ortalaması ise 873’dür” dedi.

Hemşire Maaşları Düştü, Mesleki Değersizlik Arttı
Hemşirelerin maaşlarının açlık sınırında rakamlarda kaldığına vurgu yapan Uğur, “hemşireler daha da yoksullaştı, maaşlarının kamu işçisinin maaşlarının da altında kalması mesleğinin giderek değersizleştirildiğini göstermektedir. Böylesine önemli ve zor bir görevi üstlenen ancak emeğinin karşılığını alamayan hemşireler, yurt dışına göç etmeye başlamıştır” diye konuştu. 

Ekonomik Sorunlar Hemşire Göçüne Sebep Oluyor


Mesleklerine gereken değerin verilmesini isteyen hemşireler, daha insani koşullarda çalışacakları ve ekonomik olarak daha yüksek standartlarda yaşayacakları ülkelere gitmeye başlamıştır. Hekimler gibi hemşireler de şiddet, mesleğinin değersizleştirilmesi ve ekonomik koşullarının iyileştirilmemesi gibi sebeplerle, başta Almanya, Kanada, Amerika ve İngiltere olmak üzere başka ülkelerde gelecek aramaktadır.

Genel Sağlık-İş Hemşirelerin Taleplerini Şöyle Sıraladı: 

 • Sağlık hizmetleri sektöründe nitelikli hizmet verebilmek için yeterli sayı ve nitelikte hemşire istihdam edilmesi son derece önemlidir. Bir an önce yeterli sayıda kadrolu ve güvenceli olarak hemşire istihdam edilmelidir.
 • Yoğun iş yükünün ve uzun çalışma saatlerinin tükenmişliği artırdığı bilinmektedir. Hemşirelerin ağır ve kötü çalışma koşulları düzeltilmelidir.
 • Yetersiz olan dinlenme alanları uygun şekilde düzenlenmelidir.
 • 7/24 hizmet veren kreşler yaygınlaştırılmalıdır.
 • Servis hizmeti 24 saat esasına göre sağlanmalıdır.
 • Tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır.
 • Kamuda güvencesiz çalışma biçimleri kaldırılmalıdır.
 • Yıpranma payı hakkı, yıl başına 90 gün olacak, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak ve geçmişe etkili olacak şekilde genişletilmelidir.
 • Tüm kamu çalışanları için ek göstergeler kademeli olarak yükseltilmelidir.
 • Hemşire maaşları yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmalıdır.
 • Sağlıkta şiddete en çok maruz kalan meslek gruplarından biri de hemşirelerdir. Hemşireler için güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır. Sağlık emekçilerine şiddete son verecek düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
 • Hiçbir plan program yapılmadan çok sayıda hemşirelik okulu açılmasına son verilmeli ve hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

Genel Sağlık-İş olarak; sağlık emekçilerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşullarına kavuştuğu günleri birlikte yaratmak umudu ile; 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyoruz. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir