Deprem Bölgesi Hatay’dan Seslenen Sağlık Meslek Örgütleri: Tükeniyoruz!

6 Şubat Depremleri’nin üzerinden iki ayı aşkın bir süre geçti, deprem bölgesindeki sağlık emekçileri seslerini duyurmaya çalışıyor.

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Server Yılmaz, dün Defne Dosluk Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşarak, depremzede hekimler ve sağlık emekçilerine yönelik yönetici mobbingi yaşandığına dikkat çekerek barınma, beslenme, hijyen gibi sorunların devam ettiğini “Sorunlarımıza çözüm bekliyoruz ama çözülecek mi, güvenmiyoruz, tükeniyoruz” açıklaması yaptı. Açıklamada deprem bölgelerinde salgın vakalarında özellikle uyuz ve bit salgınında artış olduğu, kanser taramalarının yapılamadığı, sağlık hizmetlerinin kurgulanamadığı belirtildi. 

Depremzede Sağlıkçılar: Sorunlarımıza Çözüm Bekliyoruz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hatay Tabip Odası ve SES Hatay Şubesi; deprem bölgesinde yaşanan sorunlar ile ilgili Hatay Defne Dosluk Parkı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Depremlerin yaşandığı iller arasında bulunan, çok sayıda sağlık tesisi ve hastanesi zarar gören, yıkılan Hatay’da sağlık sistemindeki sorunlar devam ediyor. Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Server Yılmaz basın açıklamasında 6 Şubat depreminin hemen ertesi günü Altınözü Devlet Hastanesi başhekiminin hastanede çalışan emekçilere mesaj atarak göreve gelmemeleri halinde haklarında soruşturma açılacağı tehdidinde bulunduğunu, yine bu günlerde görev yapamayan depremzede emekçilerinden döner sermaye kesintisi yapıldığını söyledi. Hekimlere ve sağlık emekçilerine yönelik bu tutumun deprem süreci boyunca devam ettiğini belirten Yılmaz, son olarak Samandağ Devlet Hastanesi başhekiminin hastanede kalan hekimler için tek tek anons yaptırdığını ve odalarını boşaltıp konteynırlara geçmeye zorladığını aktardı. Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin barınma, beslenme, hijyen gibi sorunlarından söz eden Yılmaz, “Sorunlarımıza çözüm bekliyoruz ama çözülecek mi, güvenmiyoruz, tükeniyoruz” dedi. 

TTB: Görevinizin Gereğini Yerine Getirin!

Basın açıklamasında ayrıca; TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, TTB Aile Hekimliği Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan, SES Ankara Şube Eş Başkanı Nazan Karacabey ve SES Hatay Şube Eş Başkanı Meryem Avcı da konuşma yaptı. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, rant politikalarının, imar aflarının, denetimsizliğin doğal afeti yapay felakete dönüştürdüğünü söyleyerek, “Sorun çözmek için o görevlere geldiniz ama bir sorun olarak varsınız. ‘Giderlerse gitsinler’ denilen hekimler ve sağlık emekçileri olmasaydı bugün eksik de olsa bu sağlık hizmeti sunulamayacaktı, halk sağlığı çok daha kötüye gidecekti. Hekimler ve sağlık emekçileri, organizasyonsuzluk ve başıbozukluk yetmiyormuş gibi bir de hadsiz idareci tavırlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Aklınızı başınıza alın, görevinizin gereğini yerine getirin!” diye konuştu. TTB Aile Hekimliği Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan, birinci basamak sağlık hizmetlerindeki organizasyonsuzluğa da vurgu yaparak, “Sağlık Bakanlığı bu muallak, bu puslu durumdan çıkmak ve görevini yapmak zorundadır” dedi.

SES: Sağlık Hizmetleri Kurgulanamıyor

SES Ankara Şube Eş Başkanı Nazan Karacabey ve SES Hatay Şube Eş Başkanı Meryem Avcı da konuşmalarında sağlık emekçilerinin tükendiğine dikkat çekti. Meryem Avcı, “On bir ilde can kayıplarının yaşandığı 6-20 Şubat depremleri, toplumsal yaşantımızı ciddi biçimde etkiledi. Deprem bölgesinde, özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde birçok kamu ve özel kurum, buralarda görev yapanlar zarar gördü ve eğitim, sağlık gibi kamusal faaliyetlerin yeniden organizasyonu ihtiyacı oluştu. Deprem sonrası 10 haftayı geride bıraktık. En kritik kamusal hizmetlerden olan sağlık hizmetlerinin hızla yeniden organize olması beklenirken; görmekteyiz ki hem birinci basamakta, hem de ikinci ve üçüncü basamaklarda sağlık hizmetlerinde ciddi ihtiyaç devam etmektedir. Salgın kontrolü için önemli olan sağlıklı barınma koşulları, temiz su ve yeterli atık su sistemleri gibi temel ihtiyaçların karşılanmasının yerine alelacele yapılan enkaz kaldırma işlemleriyle insanlar toza boğuldu. Temel ihtiyaçların yeterince karşılanmaması ve birinci basamak sağlık hizmeti verecek altyapının halen oluşturulmaması nedeniyle bugün Hatay’da mahallelerin çoğunda uyuz ve bit vakaları artarak devam ediyor. Bunlarla birlikte bölgede KETEM’ler aktif çalışmadığı için kanser taraması da yapılamamakta. Pandemide meydana gelen tarama ve muayene açığının deprem sonrasında artarak devam edeceğini ve bölgedeki enkaz çalışmaları sırasındaki asbest maruziyeti riskini de birlikte düşündüğümüzde; deprem bölgesinde yaşayan insanlarda ileri evre kanser riskinin de gittikçe arttığını söyleyebiliriz. Bizler kaderine terk edilen insanların, hekimlerin/sağlık emekçilerinin ihtiyaç ve koruyucu sağlık hizmetleri için iki aydan uzun süredir buradayız. Her gün binlerce insana imkanlarımız dahilinde koruyucu sağlık hizmeti sunuyoruz. Bugün de burada, sağlık birimimizin önünden sizlere sesleniyoruz. Ancak kapsamlı sağlık hizmet sunumu imkanı olan Sağlık Bakanlığı ise Hatay’ın en merkezi alanlarından diyebileceğimiz bu alanda dahi sağlık hizmetlerinden çekilmiş durumda. Sağlık sistemindeki bu çöküşün, toplum ve sağlık emekçilerinin sağlığının geri plana atılmasının sorumlularını biliyoruz. Sağlıkta dönüşüm programı ve sonrasında “Beyaz Reform” kandırmacasıyla zirveye çıkan piyasacı sağlık politikaları ve bu politikaların uygulayıcılarının hiçbir şeye şifa olamayacaklarını da iyi biliyoruz. Yeniden ifade ediyoruz: Bu sağlık sistemi enkaz altında kaldı. Toplum ve sağlık emekçilerinin sağlığını önceleyen, birinci basamağı temel alan başka bir sağlık sistemini hep birlikte inşa edebilmek mümkün!” diye konuştu. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir